fredag 6 maj 2011

Utbilda dig eller hamna på efterkälken...

Så lyder rubriken på ett referenscase som Addskills har på sin hemsida.

På vår väg till guldpartnerskapet med Microsoft har Addskills stöttat oss med att lära oss det nya partnersystemet och se till att vi har de certifieringar och utbildningar som krävs!

Läs mer på:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar