onsdag 4 juni 2014

IBM Vision 2014 Orlando


Här kommer mera information från konferensen i Orlando!

Vi startade upp konferensen med en JAM session där vi bland annat gick igenom nyheterna för nästa release av Cognos Disclosure Management (CDM). Här samlades experter och användare av CDM.
I version 10.2.3 (som lanseras för Europa efter sommaren) kommer den här nya funktionaliteten:
-          söka när man ska lägga till användare från Active Directory
-          sökfunktion i Report Structure
-          kopiera och klistra in flera objekt samtidigt
-          ny utskriftsfunktion
-          preview-funktion
-          i Tag Inspector ska man kunna se vilken tabell taggen görs emot.
-          dessutom ska man kunna ändra en query tag, det kan man inte i dagsläget utan måste radera  
        den och börja om

Konferensdagarna fortsatte med bland annat en Performance Management Keynote som handlade om hur man ska framtidssäkra sin verksamhet nu när utveckling sker i rekordfart. Man kan få fram mycket information om sina kunder, marknader, personal, leverantörer, investeringar och risker. Men nu måste vi också veta hur vi ska agera på den kunskapen.

Blandade föreläsningar hölls om till exempel prediktiv analys och nyheter för TM1. Vi deltog även i en Expert Exchange session där vi pratade XBRL tagging. Vi kunde där framföra våra önskemål till IBM. Bland annat att vi vill kunna ladda in XBRL filen in i CDM igen.

Vi fick tillfälle att äta en trevlig lunch med Mark Newallo, Development Manager - XBRL och Justin Lai och Ted Potma, Product Managers IBM
 
IBM tog även med oss på ett besök till Marvel Super Hero Island! Det var en givande konferens i Orlando!
/ Jenny Antoni och David Wärmegård

 
 

 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar